Home » Tag » BarraCuda SSD

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  BarraCuda SSD

Average Rating

ปัญหาอย่างหนึ่งของผู้ที่ต้องการใช้งานหน่วยควาจำแบบ SSD คือราคาต่อความจุที่สูงเสียเหลือเกิน จากเดิมเทียบง่ายๆว่าราคา 1 GB ละ 10 บาท ดังนั้นถ้าคุณอยากใช้ SSD ที่มีความจุ 1000 GB หรือ 1 TB คุณต้องมีเงินอย่างน้อย 10,000 บาท เลยทีเดียว ทำให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่จำใจที่จะต้องใช้ SSD ความจุต่ำๆ และเน้นสำรองข้อมูลบ่อยๆ หรือใช้ SSD ควบคู่ไปกับฮาร์ดดิสค์ แต่เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น และการผลิตจำนวนมากที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั่วโลกได้ ทำให้ราคา SSD ถูกลงมามาก คุณสามารถซื้อ SSD ความจุ 128 GB ได้ในราคาไม่ถึงหนึ่งพันบาท และสำหรับผู้ที่ต้องการความจุสูงเช่นเดียวกับฮาร์ดดิสค์ระดับ 1 TB ก็สามารถซื้อได้ในราคาไม่ถึง 5000 บาท เท่านั้น อย่าง Seagate BarraCuda SSD 1 TB ที่ทีมงานซื้อมาทดสอบกันในวันนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights