Home » Tag » Back Up

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Back Up

Average Rating

เรื่องของข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลงานอะไรก็ตามแต่ ใครๆ ก็ต่างบอกว่าสำคัญนัก ต้องจัดเก็บให้ดี ไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึ่งหลายคนก็ว่าตามนั้น เพราะข้อมูลบางอย่างไม่สามารถทำใหม่ได้ เนื่องจากโอกาสและเวลาที่ผ่านไป อาจมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
การสำรวจข้อมูลและไฟล์ระบบเอาไว้แต่เนิ่นๆ เป็นสิ่งที่ควรทำหลังจากที่คุณได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ไปสักระยะ Continue reading “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ Back Up” »

© Copyright - Notebookspec.com All Rights