Home » Tag » Automatic Repair

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Automatic Repair

ปัญหา Windows 10

หลายๆ คนอาจจะเคยเจอ ปัญหา Windows 10 ติดปัญหา Automatic Repair วนลูปซ้ำๆ ทำให้เครื่องเราปิดเปิดเองหลายๆ หรืออาจเป็นสาเหตุทำให้คอมดับ ทำให้ไม่สามารถบูตเข้า Windows ได้ ส่วนมากปัญหานี้มักเกิดจาก การที่เราถอดปลั๊กเครื่อง หรือ ปิดเครื่อง โดยที่เครื่องเรายังทำงานไม่เสร็จเรียบร้อย แต่เราทำการปิดเครื่องก่อน หรือ ไฟตกแล้วทำให้คอมดับ ก็อาจทำให้เกิดหน้านี้ ขึ้นมาเช่นกัน ทำให้ Windows 10 ของเรานั้น พยามที่จะซ่อมแซมตัว Windows ที่เกิดปัญหาอยู่ซ้ำๆ

Automatic Repair เป็นฟีเจอร์หนึ่งในหลายๆ ฟีเจอร์ที่มีหน้าที่ซ่อมแซมระบบของ Windows 8 จะทำการซ่อมแซมระบบขณะที่บูตเครื่องเพื่อแก้ปัญหาบ้างประการโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบปัญหา อาทิ เช่น ไฟล์ระบบที่ใช้ในการบูตเสียหาย แต่ไม่ได้หมายรวมถึงไฟล์ที่โดยไวรัสหรือปัญหาด้านฮาร์แวร์ ถ้าเรารู้สึก Windows 8 ของเราเมื่อมันบูตขึ้นมาแล้วทำงานผิดปกติในบ้างอย่าง และต้องการจะใช้ Automatic Repair ก็สามารถทำได้ดังนี้ 1.ให้กดคีย์ Windows + I เพื่อเรียก Start Charms bar ออกมา แล้วคลิกที่ Change PC settings

© Copyright - Notebookspec.com All Rights