Home » Tag » Auto Snap

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Auto Snap

Average Rating

snap_01

ลูกเล่นใหม่อีกอย่างหนึ่งของ Windows 7 ได้แก่ Aero Snap ฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ทำการปรับขนาดหน้าต่างที่เปิดอยู่ได้ง่ายและรวดเร็ว ด้วยการลากหน้าต่างเหล่านั้นไปที่ขอบของหน้าจอ Desktop เช่น ทำการขยายขนาดสูงสุด (Maximize) หรือทำการขยายขนาดสูงสุดในแนวตั้ง (Expand Vertically) หรือการทำงานแบบ 1 จอ 2 หน้าต่าง สำหรับลูกเล่นการใช้งาน Aero Snap นั้นทำได้ง่ายๆ ดังนี้ ขยายหน้าต่างเต็มจอ (Maximize) ทำได้โดยการแคร็กเมาส์บนแถบไตเติล (Title Bar) ของหน้าต่างที่ต้องการ แล้วลากไปยังด้านบนสุดของหน้าจอ Desktop แล้วปล่อยเมื่อเคอร์เซอร์ของเมาส์ชนขอบหน้าจอ Desktop ขยายหน้าต่างในแนวตั้ง (Expand Vertically) ทำได้โดยการเลื่อนเมาส์พอยน์เตอร์ไปอยู่บนหรือขอบล่างของหน้าต่างที่ต้องการจนเมาส์พอยน์เตอร์เปลี่ยนเป็นรูปเป็น ลูกศร 2 หัว (ชี้บนและชี้ล่าง) แล้วดับเบิลคลิกเมาส์

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights