Home » Tag » auslogic defragment

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  auslogic defragment

Average Rating

หลายคนทราบดีว่าการ Scan disk และ Defragment นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ เหมือนกับการจัดระบบให้กับบรรดาไฟล์ที่มีอยู่บนฮาร์ดดิสก์ ซึ่งหากมีการเรียบเรียงได้อย่างเป็นระเบียบแล้ว ย่อมส่งผลให้การใช้งานข้อมูลย่อมมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่การที่จะ Defragment นั้น จะค่อนข้างใช้เวลานาน จึงทำให้บางครั้งกลายเป็นสิ่งที่หลงลืมกันไปและแทบจะไม่ได้สนใจในที่สุด อย่างไรก็ดี หากคิดว่าการดูแลฮาร์ดดิสก์นี้เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เสียเวลา อาจจะเลือกใช้โปรแกรมเข้ามาช่วย ทดแทนการงานฟังก์ชันบน Windows อย่างเช่น โปรแกรม ด้วย AusLogics Disk Defrag ที่เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมสำหรับการ Defragment ที่ใช้งานง่ายในการจัดเรียงและสแกนไฟล์ ไม่ว่าจะเป็น Defragment, Scan หรือ System Health ก็ตาม

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights