Home » Tag » Augmented Reality

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Augmented Reality

Average Rating

Xbox-Project-Scorpio-mixed-reality-Development-edition-dev-kit-microsoft-796x396

หลายคนคงสงสัยว่าอะไร คือ Mixed Reality พูดง่ายๆ ก็คือ Mixed Reality เป็นรูปแบบการนำข้อมูลโลกจริงและโลกเสมือนมาผสมกัน (ความจริงผสม) ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราใส่แว่นในห้องนอนที่มีเตียงนอน การแสดงผลของ Mixed Reality จะคำนวณเตียงนอนให้เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสมมติว่าถ้าเราถือไม้กวาดอยู่ มันจะสามารถคำนวณให้ไม้กวาดนั้นเป็นดาบ Light Saber ได้ โดย Mixed Reality จะทำงานแตกต่างจาก Virtual Reality (VR) ที่เป็นการจำลองโลกเสมือนอย่างเดียว คือ VR จะเป็นแบบเหมือนเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่งไปเลย ไม่มีการคำนวณสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามาเกี่ยวข้อง ส่วนเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ก็จะเป็นแบบการสร้างภาพวัตถุเสมือนจริง โดยใช้การคำนวณความตื้น ลึก หนาบาง ของสิ่งที่มองเห็นอยู่ตรงนั้นเป็นฐาน เช่น สร้างตัว Pikachu ให้ยืนอยู่บนเตียงเหมือนที่เราเห็นในเกม Pokemon Go สรุปก็คือ เทคโนโลยี Mixed Reality คือการนำเทคโนโลยี VR กับ AR มาผสมกันนั่นเองครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights