Home » Tag » Attack Surface Analyzer

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Attack Surface Analyzer

Average Rating

Microsoft ได้เสริมความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยขึ้นอีกขั้น ล่าสุดส่งโปรแกรมที่มีชื่อว่า Attack Surface Analyzer ที่ถูกออกแบบมาช่วยผู้ดูแลระบบ, ผู้จัดการด้านความปลอดภัยของระบบ รวมไปถึงนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ใช้กัน โดยคุณสมบัติของโปรแกรมก็คือช่วยสแกนหาคลาสที่มีช่องโหว่จากในไฟล์, registry, service, Microsoft ActiveX หรือพารามิเตอร์อื่นๆ ในโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาหลังการติดตั้งโปรแกรมใหม่ เพื่อผู้ดูแลจะได้ทราบว่าโปรแกรมที่ติดตั้งลงมาใหม่นี้มีช่องโหว่อะไรบ้าง จะได้เตรียมแก้ไขได้ล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights