Home » Tag » AMD Zen 2

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  AMD Zen 2

Average Rating

AMD-Zen_1 600 01 e

นอกจากจะมีการเปิดตัวหน่วยประมวลผล Ryzen สำหรับผู้ใช้งานในระดับสูงไปแล้วนั้น ทาง AMD ยังได้เผยแผนการของหน่วยประมวลผลสถาปัตยกรรม Zen รุ่นถัดไปอย่าง Zen 2 และ Zen 3 ออกมาด้วยครับ(ชื่อที่ใช้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต) เรียกได้ว่างานนี้นั้นทาง AMD ไม่ปล่อยช่วยเวลาให้ Intel ได้หายใจบ้างเลยหล่ะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights