Home » Tag » AMD Athlon II Neo K125 1.7 GHz

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  AMD Athlon II Neo K125 1.7 GHz

Average Rating
ดูเหมือนว่าทาง AMD จะเริ่มหาช่องทางในการเข้าถึงผู้ใช้ได้มากขึ้นแล้ว ตอนนี้ Asus 1215T ได้ใช้ CPU ตัวใหม่ล่าสุด Continue reading “Asus Eee PC 1215T เริ่มเห็นว่าใช้ AMD K125 CPU กันแล้ว” »

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights