Home » Tag » Add Search Provider

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Add Search Provider

Average Rating

บนระบบของ Windows 8 นั้น เดิมจะมีการตั้งค่าใช้งานของ Web Browser อย่างบน IE 10 เอาไว้เรียบร้อย เพียงแต่เวลาที่ต้องแก้ไขหรือปรับแต่งสิ่งใด ก็ต้องเข้าไปที่หน้าเดสก์ทอปเสียก่อน จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ดีในกรณีของระบบ Search Provider หรือการจะนำ Search Engine มาใส่เอาไว้ใน Web Browser ก็สามารถทำได้เช่นกัน อย่างเช่น การนำ Google ที่เป็นเอนจิ้นที่ใช้ในการค้นหา มาใส่เอาไว้ใน IE 10 ก็ใช้กระบวนการติดตั้งผ่าน Add-on ซึ่งจะให้ผลที่เกิดขึ้นกับการใช้ IE ทั้งบนหน้าเดสก์ทอปและ Metro ไปพร้อมกัน    

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights