Home » Tag » add language

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  add language

สำหรับใครที่กำลังใช้งานหรือคิดว่าจะติดตั้ง Windows 8 แต่ยังติดขัดเรื่องการใช้งาน ยังไม่มั่นใจว่าจะใช้งานได้สะดวกหรือไม่ วันนี้เรารวบรวมเอาเทคนิคการใช้งาน การปรับแต่งและการจูนอัพระบบ รวมถึงการแก้ปัญหาเบื้องต้นในการใช้งาน Windows 8 มาให้ได้ดูกัน รับรองว่าคุณจะใช้งานได้คล่องตัวและสนุกมากยิ่งขึ้นแน่นอน

การใช้งาน Windows 8 หรือ Windows อื่นใดก็ตาม เรื่องของภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญในการใช้งาน เอาง่ายๆ อย่างเช่น เวลาที่ซื้อโน้ตบุ๊กออกมาจากร้าน ส่วนใหญ่ก็จะมีให้เพียงภาษาเดียวเท่านั้นคือ ภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ใช้ก็ต้องมาใส่ภาษาไทยเอาเอง ยิ่งเป็นคนที่ต้องทำงานกับบรรดาชาวต่างชาติหรือต้องนำคอมพ์ไปใช้งานในต่างประเทศ ก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มภาษาต่างๆ ในประเทศนั้นๆ เข้าไปด้วย เพื่อให้รองรับการใช้งานบนระบบได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นแล้วสิ่งที่ต้องทำบนระบบปฏิบัติการก็คือ

© Copyright - Notebookspec.com All Rights