Home » Tag » ไอคอนหาย

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  ไอคอนหาย

Average Rating

HP Chromebook 13 G1 -42

กรณีทื่ไอคอน Sound/ Volume หายไปจาก Taskbar จะทำอย่างไรให้กลับคืน เพราะการที่ไอคอนเสียงหาย ทำให้ไม่สะดวกในการปรับเสียงบนเครื่องคอมพ์ โดยที่ในครั้งนี้จะมีแนวทางแก้ไขปัญหา 2 วิธี ซึ่งทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights