Home » Tag » ไฟล์หาย

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  ไฟล์หาย

Average Rating

Notebook HDD-6

ไฟล์ส่วนใหญ่ที่เรามักเรียกว่า "Important file" หรือไฟล์สำคัญอยู่ 2 รูปแบบคือ ไฟล์ส่วนตัว เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์งานเอกสารหรือไฟล์อื่นๆ ที่มีคุณค่าทางจิตใจ ส่วนไฟล์สำคัญอีกแบบหนึ่ง คือ ไฟล์ระบบหรือ System file ที่ส่งผลต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ ไฟล์ทั้งสองรูปแบบนี้ถือว่ามีสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เพราะหากสูญหายย่อมมีผลต่อผู้ใช้อย่างใหญ่หลวงแน่นอน เพราะอาจจะตีเป็นมูลค่าไม่ได้หรือทำให้ระบบไม่สามารถทำงานต่อไปได้นั่นเอง สิ่งที่ต้องทำก็คือ การแก้ไขอย่างเป็นระบบ

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights