Home » Tag » ใส่ลายน้ำ

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  ใส่ลายน้ำ

Average Rating

การเปลี่ยนชื่อไฟล์ทีละจำนวนมากนั้น ใช้ได้ในหลายๆ โอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถ่ายภาพจำนวนมาก บางครั้งถ่ายในหลายๆ จุด แต่ต้องการที่จะแยกรูปถ่ายออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน

© Copyright - Notebookspec.com All Rights