Home » Tag » แรมมีปัญหา

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  แรมมีปัญหา

Average Rating

แรมเป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งที่มีความสำคัญในการใช้งานคอม ไม่ว่าจะเป็นพีซีหรือโน้ตบุ๊กก็ตาม ซึ่งส่งผลต่อการทำงานในภาพรวมระบบ ด้วยการส่งข้อมูลให้กับซีพียูเพื่อประมวลผล แต่หลายครั้งที่เราพบว่า ระบบเกิดการทำงานผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็น จอฟ้า หลุดออกจากเกม เครื่องแฮงก์ค้าง รวมไปถึงอาการเครื่องช้า อาการเหล่านี้ล้วนมีโอกาสที่เกิดขึ้นกับแรมได้ทั้งสิ้น อย่างไรก็ดีเราสามารถตรวจเช็คอาการและความผิดปกติด้วยฟังก์ชั่นบนวินโดวส์และซอฟต์แวร์ได้เช่นเดียวกัน

© Copyright - Notebookspec.com All Rights