Home » Tag » แผนที่โลก

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  แผนที่โลก

Average Rating

google earth-4

Google ได้เริ่มต้นการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมประมาณปี 2013 เพื่อสร้างภาพให้ดียิ่งขึ้น และการประกอบภาพแต่ละชิ้นให้อัพเดตใหม่จากปี 2013 โดยในเวอร์ชั่นล่าสุดนี้ ได้มีการนำข้อมูลภาพจากดาวเทียม Landsat 8 เปิดตัวโดย NASA ซึ่งจะถือเอาภาพที่มีการอัพเดตให้ได้จำนวน 2 เท่า เช่นเดียวกับที่ได้บน Landsat 7 มาใช้ในการสร้างภาพโมเสกเหล่านั้นมาประติดประต่อให้สมบูรณณ์

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights