Home » Tag » แปลงไฟล์ เพลง ลง iphone ipad

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  แปลงไฟล์ เพลง ลง iphone ipad

Average Rating

ไม่ใช่ทุกครั้งที่การใช้งานไฟล์วีดีโอจะสามารถนำมาใช้ได้ทุกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงระหว่างการเดินทางหรือในพื้นที่ซึ่งมีผู้คนจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น การแปลงเป็นไฟล์ MP3 หรือเป็นไฟล์เสียง?หรือแปลงไฟล์ เพลง ลง?iphone ipad?แล้วนำติดตัวไปใช้ยังที่ต่างๆ หรือฟังเพลินๆ ระหว่างทาง ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นรายงานการประชุม มิวสิควีดีโอหรือการบันทึกในงานบางอย่าง ซึ่งหากต้องการใช้งานในรูปแบบดังกล่าวนี้ ก็มีโปรแกรมง่ายๆ ที่สามารถช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้น ด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่า MP4 to MP3 Converter ในการแปลงไฟล์ VDO เป็น MP3 สำหรับการแปลงไฟล์เพลง โดยโปรแกรมดังกล่าวนี้ รองรับการแปลงไฟล์ MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, AVI, MP4, 3GPP, 3G2, MOV, RM, RMVB, OGG, DV, H.264 ไปเป็นไฟล์ออดิโอ ไม่ว่าจะเป็น MP3, WAV, AC3, WMA, M4A, OGG, AAC และอื่นๆ ได้อีกมากมาย ซึ่งสามารถทำการปรับเปลี่ยนได้ดังนี้

© Copyright - Notebookspec.com All Rights