Home » Tag » แปลงไฟล์ภาพ

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  แปลงไฟล์ภาพ

Average Rating

การเปลี่ยนชื่อไฟล์ทีละจำนวนมากนั้น ใช้ได้ในหลายๆ โอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถ่ายภาพจำนวนมาก บางครั้งถ่ายในหลายๆ จุด แต่ต้องการที่จะแยกรูปถ่ายออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน

© Copyright - Notebookspec.com All Rights