Home » Tag » แท็บเล็ต ป.1

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  แท็บเล็ต ป.1

Average Rating

หลายคนทราบเรื่องโครงการแท็บเล็ตสำหรับเด็กนักเรียน ป.1 กันไปเป็นอย่างดี ที่ล่าสุด ทางนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) ออกมาเปิดเผยข้อมูล ว่าผลการวิจัยการใช้แท็บเล็ต ป.1 พบว่า คุณครูและนักเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานแท็บเล็ต เพราะนำไปใช้ในการเรียนการสอนเพียง 20% เท่านั้น จึงจำเป็นต้องหาแนวทางในการแก้ปัญหาและจัดทำแผนต่อไป เพื่อกระตุ้นให้ใช้แท็บเล็ตเป็นสื่อการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights