Home » Tag » เลือกซื้อเครื่องพิมพ์

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  เลือกซื้อเครื่องพิมพ์

Average Rating

HP GT5820-4

ในการพิมพ์งานเอกสารในบ้านหรือสำนักงานเป็นจำนวนมากๆ สิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากการให้ได้คุณภาพที่ดีและเอกสารมีคุณภาพ ตัวอักษร ลายเส้นที่ต้องคม ให้รายละเอียดได้ดีแล้ว เรื่องของการประหยัดหมึก ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจ เช่นบางคนเลือกใช้พรินเตอร์แบบ Ink tank แต่บางทีการพิมพ์เป็นร้อยๆ หน้า การเลือกปรับใช้การทำงานให้เหมาะสมกับเอกสารที่ต้องการพิมพ์ ก็มีส่วนช่วยลดการใช้หมึกได้ดียิ่งขึ้น

LX-300+II left

เครื่องพิมพ์หรือ Printer ถือว่าเป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับงานเอกสารในองค์กรและพิมพ์เอกสารเพื่อใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น บริษัทองค์กร หรือผู้ใช้งามพิมพ์เอกสารทั่วไป โดยลักษณะผู้ใช้งานในแต่ละรูปแบบของการพิมพ์ก็จะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของการใช้งาน เรามาทำความรู้จักกับเครื่องพิมพ์ในแต่ละรูปแบบกัน โดยผมจะแยกตามการใช้งานทั่วไป ดังนี้ เครื่องพิมพ์ดอตเมตริกซ์ (Dotmatrix Printer)

© Copyright - Notebookspec.com All Rights