Home » Tag » เมนบอร์ดเสีย

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  เมนบอร์ดเสีย

Average Rating

ปัญหาน่าสะพรึงอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ใช้พีซีก็คือ อยู่ดีๆ ก็เปิดเครื่องไม่ติด หรือใช้งานไปแล้วมีปัญหา สิ่งต่างๆ เหล่านี้ บางทีแก้ไขด้วยซอฟต์แวร์หรือเปลี่ยน Restore ก็อาจจะไม่ได้ผล เพราะบางครั้งปัญหาก็อาจเกิดจากฮาร์ดแวร์เสียหรือเสื่อมสภาพได้ เช่น เปิดไม่ติด บูตไม่ขึ้น เสียงไม่ดัง หรือไม่แสดงผลภาพ ซึ่งแน่นอนว่า สิ่งเหล่านี้เราสังเกตปัญหาได้จากอาการ รวมถึงเครื่องมือเช่น LED Debug ที่มีอยู่บนเมนบอร์ด เรียกว่าถ้าการ์ดจอเสีย ก็เปลี่ยนการ์ดจอ แรมเสียก็เปลี่ยนแรม แต่ถ้าในกรณีที่เมนบอร์ดเสีย ก็ต้องเปลี่ยนยกเมนบอร์ด

© Copyright - Notebookspec.com All Rights