Home » Tag » เพิ่มไดรเวอร์

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  เพิ่มไดรเวอร์

MSI Lauch Notebook NVIDIA GTX 10- Series 2016 NBS-23

แม้ว่าเวลานี้การมาของ Windows 10 อาจจะช่วยให้ใครหลายคนสะดวกกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องกังวลในการหาไดร์เวอร์ ติดตั้งไดรเวอร์ใหม่ รวมถึงการใช้ไดรเวอร์ล่าสุดได้ดียิ่งขึ้น เพราะโดยพื้นฐานจะมีไดรเวอร์มาให้เกือบทุกอุปกรณ์อยู่แล้ว แต่บางส่วนก็อาจจะต้องหาไดรเวอร์ด้วยตัวเอง เพราะอุปกรณ์บางรุ่นจะค่อนข้างใหม่ และมีการผลิตจากผู้ผลิตที่หลากหลายกว่าเดิม จึงมีโอกาสที่จะทำให้หาไดร์เวอร์ไม่เจอหรือดาวน์โหลดไดร์เวอร์ไม่ได้

© Copyright - Notebookspec.com All Rights