Home » Tag » เปลี่ยนขนาดฟอนต์

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  เปลี่ยนขนาดฟอนต์

Average Rating

change-font-size-windows 10 (1)

เป็นความจริงที่ว่าไมโครซอฟท์ได้ลดจำนวนของฟีเจอร์บางส่วนออกจากระบบตั้งแต่ใน Windows 8 ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Advanced Appearance settings ที่ให้คุณได้ใช้สำหรับปรับค่าสีและรูปแบบของหน้าต่างกล่องข้อความเป็นต้น โดยใน Windows 10 จะเหลือเพียงค่าบางอย่าง เช่นการเปลี่ยนขนาดตัวอักษร ส่วนที่เหลือจะถูกลบออกทั้งหมด ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนธีมหรือวิชวลสไตล์ อย่างไรก็ตามเรายังคงสามารถเปลี่ยนขนาดตัวอักษรให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นออพชั่นสำหรับผู้ใช้ในการที่ไม่ต้องเปลี่ยนค่า DPI เพราะการเปลี่ยน DPI จะส่งผลกระทบต่อการสเกลการแสดงผลอยู่ด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights