Home » Tag » เทคโนโลยีเด่นของโน๊ตบุ๊ก

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  เทคโนโลยีเด่นของโน๊ตบุ๊ก

Average Rating
ไหนๆก็ปีใหม่กันแล้วผมก็เลยถือโอกาสทำบทความแนะนำเทคโนโลยีเด่นๆที่่ น่าสมใจในปี 2009 นี้ เริ่มด้วย เซนทริโน 2 และ Netbook จ้า Continue reading “เทคโนโลยีเด่นของโน๊ตบุ๊กจากปีหนู (2008) สู่ปีวัว (2009) ตอนแรกจ้า” »

© Copyright - Notebookspec.com All Rights