Home » Tag » เช็คไฟล์

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  เช็คไฟล์

Average Rating

สำหรับคนที่มีฮาร์ดดิสก์หลายตัวหรือมีไฟล์จำนวนมาก หากมีการจัดการที่ดีและการตรวจสอบที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้มีระบบไฟล์ในการใช้งานสะดวกขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน รวมถึงลดอัตราการสูญเสียไฟล์จากความผิดพลาดได้มากทีเดียว ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการไฟล์อยู่มากมาย เช่นเดียวกับโปรแกรม SpaceMonger นี้

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights