Home » Tag » เคลียร์พื้นที่

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  เคลียร์พื้นที่

Average Rating

MSI PX60 2016 Review-56

ในบางครั้งที่เราใช้งานซอฟต์แวร์หรือจัดเก็บข้อมูลทั่วไปที่มีอยู่ รวมไปถึงการใช้ฮาร์ดดิสก์เป็นพื้นที่ในการพักไฟล์ สำหรับใช้งานในแต่ละวัน ซึ่งในการติดตั้งโปรแกรมก็มักจะมีโฟลเดอร์หรือไฟล์เพิ่มเข้ามามากมาย จนบางครั้งกลายเป็นไฟล์ขยะหรือติดค้างเอาไว้ แม้ว่าจะสั่ง Remove Program ไปแล้วก็ตาม สิ่งเหล่านี้ อาจส่งผลให้เสียพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลไปโดยเปล่าประโยชน์ สังเกตได้ง่ายๆ คือ เมื่อไดรฟ์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการมีขนาดใหญ่ขึ้นทุกวัน และพื้นที่สำหรับใช้จัดเก็บข้อมูลมีน้อยลง

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights