Home » Tag » เครื่องสแกน

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  เครื่องสแกน

Average Rating

เครื่องสแกนเนอร์ถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญในเกือยทุกสำนักงานและองค์กร เพราะเป็นตัวช่วยที่ทำให้การจัดการงานเอกสารได้ง่ายขึ้น ด้วยการแปลงเอกสารต่างๆ ให้กลายอยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล เพราะในแต่ละวันในสำนักงาน ไม่ได้มีเฉพาะงานเอกสารพื้นฐานทั่วไปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเอกสารการเงิน สำเนาบัตร นามบัตรและข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าที่บางครั้งปริ้นมาในแบบเอกสารชั่วคราว เราสามารถจัดเก็บเป็นข้อมูลหลักฐานในแบบดิจิตอล เพื่อใช้เป็นหลักฐาน รวมถึงการสแกนรูปภาพได้ตามต้องการอีกด้วย

© Copyright - Notebookspec.com All Rights