Home » Tag » อัพเดตไดรเวอร์

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  อัพเดตไดรเวอร์

Average Rating

MSI Lauch Notebook NVIDIA GTX 10- Series 2016 NBS-23

แม้ว่าเวลานี้การมาของ Windows 10 อาจจะช่วยให้ใครหลายคนสะดวกกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องกังวลในการหาไดร์เวอร์ ติดตั้งไดรเวอร์ใหม่ รวมถึงการใช้ไดรเวอร์ล่าสุดได้ดียิ่งขึ้น เพราะโดยพื้นฐานจะมีไดรเวอร์มาให้เกือบทุกอุปกรณ์อยู่แล้ว แต่บางส่วนก็อาจจะต้องหาไดรเวอร์ด้วยตัวเอง เพราะอุปกรณ์บางรุ่นจะค่อนข้างใหม่ และมีการผลิตจากผู้ผลิตที่หลากหลายกว่าเดิม จึงมีโอกาสที่จะทำให้หาไดร์เวอร์ไม่เจอหรือดาวน์โหลดไดร์เวอร์ไม่ได้

HP Preview Pavillion 2016 - WARCRAFT -3

ในบางครั้งที่คุณอาจได้เห็นกล่องข้อความที่ปรากฏขึ้นมา “Display driver failed to start. Display driver failed to start; using Microsoft Basic Display Driver instead. Check Windows Update for a newer display driver” ขณะที่ใช้งาน Windows 10 นั่นอาจหมายถึงปัญหาจากไดรเวอร์การ์ดจอที่ต้องแก้ไข

© Copyright - Notebookspec.com All Rights