Home » Tag » พิมพ์เร็ว

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  พิมพ์เร็ว

Average Rating

hp-pagewide-pro-mfp-477dw-1

อย่างที่ทราบกันดีว่า HP PageWide ได้นำเสนออะไรที่แตกต่างจากการเป็นเครื่องพิมพ์สำหรับองค์กรทั่วไป เพราะไม่ได้เป็นทั้งเลเซอร์หรือหมึกพิมพ์เดิมๆ แบบที่เราคุ้นเคยกัน แต่เป็นเทคโนโลยีที่ใช้การพิมพ์หมึกที่มีความละเอียดสูง ด้วยการหยดหมึกขนาดเล็กอย่างรวดเร็ว ผ่านหัวพิมพ์จำนวนมากในลักษณะการพิมพ์แบบหน้ากว้าง จึงทำให้การพิมพ์จาก PageWide ทำได้รวดเร็ว และไม่ต้องเลื่อนหัวพิมพ์ไปมาบนกระดาษที่ช้า แต่สามารถฟีดกระดาษผ่านหัวพิมพ์ จึงให้งานพิมพ์ที่รวดเร็ว

1

ในแง่ของการใช้งานเครื่องพิมพ์ในสำนักงาน เรื่องของประสิทธิภาพและความปลอดภัยย่อมมาเป็นอันดับหนึ่ง นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของคุณภาพ ประหยัดและต้องมีรูปแบบการสั่งงานที่ง่าย เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการผลิตงานในสำนักงานได้ให้ดีที่สุด ดังนั้นเครื่องพิมพ์เอง ก็ต้องออกแบบมาให้สามารถรองรับการใช้งานและความต้องการเหล่านี้ได้เพียงพอ

© Copyright - Notebookspec.com All Rights