Home » Tag » ปิดกล่องเตือน

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  ปิดกล่องเตือน

Average Rating

Disable Run Dialog Box in Windows (1)

บนหน้าต่างแจ้งเตือนที่ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้คุณเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ ที่อยู่ใน Windows ซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่บางครั้งหน้าต่างที่เด้งขึ้นมาบนหน้าจอ อาจทำให้รู้สึกรำคาญอยู่บ้าง หากมีการเตือนขึ้นมาแบบถี่ๆ แต่ก็ไม่ยากถ้าจะปิดการใช้งานกล่องโต้ตอบเหล่านี้ ด้วยการใช้ Windows Registry หรือ Group Policy Editor ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน ซึ่งสามารถเลือกใช้งานได้ตามขั้นตอนเหล่านี้

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights