Home » Tag » ปรับความละเอียด

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  ปรับความละเอียด

Average Rating

ปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นบนการแสดงผลของหน้าจอ มีโอกาสเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไดรเวอร์ ระบบปฏิบัติการและการปรับแต่งบนซอฟต์แวร์ ซึ่งวิธีในการแก้ปัญหาก็ทำได้ไม่ยาก แต่ก็อาจจะใช้เวลาบ้างเล็กน้อยในการจัดการ ด้วยการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์ต่างๆ มาใช้แก้ไขนั่นเอง

© Copyright - Notebookspec.com All Rights