Home » Tag » ประหยัดไฟ

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  ประหยัดไฟ

Average Rating

ต้องเรียกว่าใกล้งวดเข้ามาสำหรับ AMD Ryzen รุ่นใหม่ ทั้งแบบ H series ในกลุ่ม Performance และรุ่นพี่สุดประหยัดที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ AMD Ryzen 7 2700E กับการทำงานแบบ 8 core สัญญาณนาฬิกาน้อยกว่ารุ่นพี่ และมีค่าใช้พลังงานที่ 45W TDP เท่านั้น เรียกว่าต่ำกว่า 65W บน Ryzen 7 2700 ที่ 65W และต่ำกว่า 2700X ครึ่งนึงเลยทีเดียว

power saving pc (3)

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์พีซีมีความหลากหลายให้ได้เลือกใช้ตามความต้องการในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น ประสิทธิภาพในการประมวลผล สำหรับมืออาชีพ หรือเพื่อความบันเทิง การใช้งานทั่วไปสำหรับผู้ใช้เริ่มต้น หรือกลุ่มของเวิร์กสเตชั่น นอกจากนี้ยังมีคอมพิวเตอร์ที่ประหยัดไฟและใช้พลังงานน้อย ความร้อนต่ำ ไร้เสียงรบกวน มาเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกองค์ประกอบต่างๆ ในการใช้งานที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเอง Processor : เลือกใช้หน่วยประมวลผล ที่เหมาะกับความต้องการ และต้องไม่ลดประสิทธิภาพหรือแรงจนใช้พลังงานมากเกินไป อาจจะสังเกตที่ค่า TDP (การออกแบบค่าการใช้พลังงาน) ของซีพียูแต่ละรุ่น เช่น Intel® Core™ i7-6700K มีค่า TDP อยู่ที่ 91W แต่สำหรับ Intel® Core™ i3-6300 อยู่ที่เพียง 51W เท่านั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานของแต่ละบุคคล

© Copyright - Notebookspec.com All Rights