Home » Tag » บูตเครื่องช้า

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  บูตเครื่องช้า

Average Rating

ปัญหาการบูตเครื่องช้า แทบจะเป็นเรื่องสามัญที่พบกันอยู่เป็นประจำสำหรับคนที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะหลายครั้งการติดตั้งซอฟต์แวร์จำนวนมากก็เป็นปัญหาหรือบางโอกาสก็เกิดขึ้นจากฮาร์ดแวร์ได้ เรียกว่าต้นเหตุมีมากมายหลากหลายกันออกไป ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอาจจะต้องดูไปทีละจุด เกิดจากตรงจุดใดก็แก้ที่จุดนั้น เช่นฮาร์ดดิสก์เต็ม ก็ลบไฟล์ออกหรือติดเพราะไบออสตั้งค่าให้อ่านอุปกรณ์ต่างๆ จำนวนมาก ก็แค่ Disable กันไป

เชื่อว่าอาการเครื่องค้าง เครื่องแฮงก์หรือหยุดทำงานดื้อๆ โน๊ตบุ๊ค ติดไวรัส?เปิดไม่ติด เข้าเกม ไม่ได้ เปิดโปรแกรมช้า?เป็นอาการที่ผู้ใช้ทั้งพีซีและโน๊ตบุ๊คต่างต้องเคยเจอกันอยู่บ้างในการทำงาน แม้แต่ในปัจจุบันที่สเปคคอมพิวเตอร์จะเร็วแรงไปไกลแล้วก็ตาม รวมถึงระบบปฏิบัติการที่ทันสมัย
© Copyright - Notebookspec.com All Rights