Home » Tag » ทัชแพดไม่ทำงาน

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  ทัชแพดไม่ทำงาน

Average Rating

MSI PX60 2016 Review-42

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้งานทัชแพดบนโน๊ตบุ๊กอยู่เป็นประจำ และได้มีการอัพเดตเป็น Windows 10 แล้วเรียบร้อย คุณอาจสังเกตว่าในบางครั้งการคลิกซ้ายบนทัชแพดทำงานผิดปกติหรือบางครั้งไม่ทำงานได้ต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ไม่ทำงานเมื่อเริ่มเปิดระบบขึ้นมาใหม่ๆ จนกว่าคุณจะกดปุ่มบางตัวที่อยู่บนแป้นพิมพ์เพื่อเริ่มทำงาน หรือไม่สามารถย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดที่ต้องการพิมพ์ได้ และบางครั้งคลิกซ้ายก็ไม่ทำงานในระหว่างที่เล่นเกม อาการเหล่านี้อาจแก้ไขได้โดย

© Copyright - Notebookspec.com All Rights