Home » Tag » ทัชแพดเสีย

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  ทัชแพดเสีย

Average Rating

MSI PX60 2016 Review-42

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้งานทัชแพดบนโน๊ตบุ๊กอยู่เป็นประจำ และได้มีการอัพเดตเป็น Windows 10 แล้วเรียบร้อย คุณอาจสังเกตว่าในบางครั้งการคลิกซ้ายบนทัชแพดทำงานผิดปกติหรือบางครั้งไม่ทำงานได้ต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ไม่ทำงานเมื่อเริ่มเปิดระบบขึ้นมาใหม่ๆ จนกว่าคุณจะกดปุ่มบางตัวที่อยู่บนแป้นพิมพ์เพื่อเริ่มทำงาน หรือไม่สามารถย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดที่ต้องการพิมพ์ได้ และบางครั้งคลิกซ้ายก็ไม่ทำงานในระหว่างที่เล่นเกม อาการเหล่านี้อาจแก้ไขได้โดย

ASUS Zenbook-16

โดยปกติถ้าเป็นคนที่ใช้โน๊ตบุ๊กเป็นประจำ ทัชแพดมักเป็นของที่ติดมากับโน๊ตบุ๊กและถูกใช้คู่กันมาโดยตลอด ยกเว้นบางท่านที่อาจจะเลือกใช้เมาส์แทน แต่ถ้าพื้นที่จำกัดหรือไม่อยากยุ่งยาก ส่วนใหญ่จะใช้ Touchpad นี้ เพราะแทนการใช้เมาส์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งถ้าใช้ดีๆ ก็จะช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ด้วย เพราะการต่อเมาส์ก็ทำให้กินไฟมากขึ้น อย่างไรก็ดี แม้ว่า Touchpad จะเป็นอุปกรณ์ที่เสียได้ยาก หากไม่เจอกับปัญหารุนแรง ส่วนใหญ่จะไม่พัง แต่ก็มีโอกาสได้เช่นกัน การแก้ปัญหาก็ดูจะหลากหลายไปตามอาการ

© Copyright - Notebookspec.com All Rights