Home » Tag » ต่อจอภาพ

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  ต่อจอภาพ

ASRock H170M Pro4

ผู้ใช้บางส่วนมองหาตัวช่วยในการแสดงผลบนมอนิเตอร์ได้หลายหน้าจอพร้อมกัน แต่บางครั้งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ อาจไม่สามารถตอบโจทย์ได้ ด้วยข้อจำกัดในด้านของพอร์ตแสดงผลที่มีน้อย หรือถ้าจะใช้งานก็ต้องอาศัยกราฟฟิกการ์ดที่มีพอร์ตแสดงผลอย่างน้อย 2 พอร์ตขึ้นไป หรือต้องใช้ตัวแปลงมากมาย เพื่อขยายช่องทางในการแสดงผล ซึ่งแน่นอนว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

© Copyright - Notebookspec.com All Rights