Home » Tag » ตั้งค่ามิเตอร์ wifi

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  ตั้งค่ามิเตอร์ wifi

Average Rating

macbookair_wifi-100043977-large

ทุกวันนี้การใช้งานอินเทอร์เน็ต ก็มักจะมีปริมาณการใช้งานที่จำกัดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมต่อนั้นก็มีลิมิตการใช้งาน หากใช้เยอะบางครั้งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกไม่น้อย หรือบางทีก็ต้องยอมถูกลดความเร็วและประสิทธิภาพลง ซึ่งหากเราสามารถจำกัดการใช้งานได้อย่างเหมาะสมก็คงจะเป็นเรื่องที่ดี โดยเวลานี้ Windows 10 ก็มาพร้อมฟีเจอร์ที่จะช่วยจำกัดการเชื่อมต่อได้เช่นกัน

© Copyright - Notebookspec.com All Rights