Home » Tag » ตรวจสอบ คอมพิวเตอร์

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  ตรวจสอบ คอมพิวเตอร์

Average Rating

Cloud System Booster (1)

สำหรับใครที่ใช้งานคอมพิวเตอร์มานาน และไม่ค่อยได้ดูแล ตรวจสอบระบบให้อยู่ในสภาพการทำงานที่เหมาะสม ก็อาจทำให้ระบบที่ใช้เกิดการล่าช้า ทำงานผิดปกติหรือบางทีเครื่องรีสตาร์ทหรือเกิดบลูสกรีนขึ้นมาเฉยๆ สิ่งเหล่านี้มักจะเกิดจากการขาดการดูแล ทำให้ไฟล์ขยะเยอะเกิดไป ไฟล์ระบบเสียหายหรือมีโปรแกรมอื่นใด เข้ามาแทรกแซงการทำงาน ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ส่วนจะแก้ไข ก็ไม่รู้จะเริ่มจากจุดใด ทางออกของปัญหานี้ อาจใช้โปรแกรมที่เป็น maintenance utility มาช่วยในการดูแลได้เช่นกัน

บางทีก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อกับการต้องมา ตรวจสอบ ดูแล คอมพิวเตอร์ที่ใช้ ให้มีการทำงานที่เป็นปกติสุข เพราะหลายครั้งต้องมานั่งเสียเวลาคอยดู สแกนและจัดการไฟล์ต่างๆ ที่ดูวุ่นวาย

© Copyright - Notebookspec.com All Rights