Home » Tag » คอมมาร์ท

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  คอมมาร์ท

Average Rating

cover-nextgen

เวียนมาบรรจบกันอีกครั้งแล้วนะครับ สำหรับมหกรรมสินค้าไอทีที่เกิดขึ้นกี่ที คนก็เยอะทุกทีครับ และแน่นอนว่างานคอมมาร์ทมาร์ทครั้งนี้เป็นการขายสินค้าไอทีทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น Notebook, Printer, กล้องถ่ายรูป, โทรศัพท์ และ LCD TV

© Copyright - Notebookspec.com All Rights