Home » Tag » คอมตัวเล็ก

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  คอมตัวเล็ก

Average Rating

itx-case

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาไปรวดเร็ว ทำให้องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์หลายอย่างมีขนาดที่เล็กลง ผู้ใช้จึงมีทางเลือกในการใช้งานมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องอยู่กับภาพลักษณ์เดิมๆ ของคอมพิวเตอร์พีซีที่มีขนาดใหญ่ แต่สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมและมีขนาดที่เล็กลงแต่ยังคงประสิทธิภาพในการทำงานไม่แพ้พีซีที่มีขนาดใหญ่ สามารถเลือกประกอบพีซีให้มีขนาดเล็กในแบบ Mini PC หรือเล็กกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการเลือกอุปกรณ์ที่จะนำมาประกอบ

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights