Home » Tag » การใ้ช้งาน iPad

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  การใ้ช้งาน iPad

Average Rating

iPad-Multi-Language-0

ในการพิมพ์ตัวอักษรบน iPad หลายครั้งไม่ได้ใช้แค่เพียงภาษาเดียว เพราะบางคนก็ใช้ 2 ภาษาเป็นอย่างน้อยหรือมีมากถึง 3 และ 4 ภาษา ซึ่งระบบเองก็รองรับการทำงานนี้อยู่ด้วย โดยในกรณีที่ต้องการจะสลับภาษานั้น ก็สามารถทำได้ในขั้นตอนแบบง่ายๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights