Home » Tip & Trick

[Tips] คีย์บอร์ด เป็นตัวเลข พิมพ์อยู่ดีๆ ตัวอักษร กลายเป็นตัวเลขซะงั้น ทำไงดี

24 Apr 17 - By l

เคยเจอมั้ยครับเปิดโน้ตบุ๊กมาจะทำงาน แต่พอพิมพ์งานเท่านั้นล่ะ คีย์บอร์ด เป็นตัวเลข จากพิมพ์ตัวอักษร กลายเป็นตัวเลขซะงั้น โดยเฉพาะโน้ตบุ๊กที่มีคีย์บอร์ด Full size เช่นกด J K L กลายเป็น 1 2 3 หรือ U I O ก็เป็น 4 5 6 แบบนี้จะทำอย่างไรได้บ้าง

Acer Spin 7 Review-44

Numlock On: กรณีนี้ไม่ได้เกิดจากคีย์บอร์ดหรือปุ่มเสีย แต่ขึ้นได้จากการกดปุ่ม Numlock ค้างไว้ครับ ถ้าหากอาการเป็นแบบนี้ ให้แก้ไขโดยกดปุ่ม Fn+Numlock พร้อมกัน เพื่อเป็นการ On/Off ฟังก์ชั่นดังกล่าว

keyboard-numlock-1

On-screen keyboard: แต่ถ้ามองไม่เห็นฟังก์ชั่น Numlock บนคีย์บอร์ด อาจเลือกเปิด On-screen Keyboard จากนั้นให้เข้าไปปิดการทำงานหน้า Screen แทน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้

HyperX-FPS-Keyboard (4)

Check keyboard: อีกส่วนหนึ่งคือ หากใช้คีย์บอร์ดต่อพ่วงบนโน้ตบุ๊ก ให้กดที่ปุ่ม Numlock บนคีย์บอร์ดนี้ และเข้าไปเช็คบนคีย์บอร์ดหลักว่าระบบ Numlock ได้ปิดทำงานหรือ Off ถูกต้องแล้วหรือไม่

3 วิธีนี้คือ การแก้ไขปัญหาพิมพ์ตัวอักษร กลายเป็นตัวเลข ด้วยการปิดใช้งาน Numlock แบบง่ายๆ ใครที่เจอปัญหานี้ให้ลองทำดูกันครับ
© Copyright - Notebookspec.com All Rights