Home » 4. Other News

[VR] Oculus Rift ปรับลดความต้องการสเปคขั้นต่ำ เพียงแค่คอมราคา 15,000 บาท ก็ใช้งานได้

11 Nov 16 - By l

Oculus เปิดตัวสเปคขั้นต่ำใหม่สำหรับแว่น VR Oculus Rift ซึ่งลดความต้องการสเปคขั้นต่ำลง ทำให้สามารถใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ราคาถูกได้ เพื่อให้สามารถแสดงผลภาพ VR ให้มีเฟรมเรทในระดับปกติได้ ด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคไม่สูงมากนัก เพื่อทำให้  Oculus Rift สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานได้กว้างขึ้น

12419378_10102582589092551_1129291640220308368_o

จากเดิม Oculus Rift ต้องการสเปคขั้นต่ำที่ค่อนข้างสูงในระดับหนึ่ง คือ Intel Core i5 และ GTX 970 แต่สำหรับสเปคขั้นต่ำที่ปรับใหม่นี้ต้องการเพียงแค่ CPU Inel Core i3, GTX 96o และแรมไม่ต่ำกว่า 8GB หรือเสปคที่เทียบเท่า ซึ่งแต่เดิมแล้วเสปคขั้นต่ำแบบเก่านั้นมีราคาสูงถึง $1,000 หรือเงินไทยประมาณ 30,000 บาท แต่ Oculus ได้ยืนยันประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์จาก cyberpower pc ที่มีราคาเพียงแค่ $499 ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานร่วมกับ Oculus Rift ได้ ถือว่าเป็นราคาที่ถูกลงมาเกินครึ่งเลยทีเดียว

หากใครกำลังสนใจประสบการณ์ VR นำมาไว้ที่บ้านสักชุด แน่นอนว่าเพียงแค่ราคาของแว่น Oculus Rift ก็มีราคาสูงแล้ว ซึ่งการลดสเปคขั้นต่ำของเครื่อง PC ที่รองรับการใช้งานลงมาจะทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เบ็ดเสร็จทั้งเซ็ต VR ราคาเพียงแค่ประมาณ 45,000 บาทเท่านั้น

ที่มา : theverge
© Copyright - Notebookspec.com All Rights