Home » 4. Other News

เปิดตัวมาตรฐานใหม่ SD Card ความเร็วสูงสุดถึง 4GB/s

21 May 20 - By l

ในปัจจุบันนี้นั้นเราจะเห็นได้ว่า SD Card ที่วางจำหน่ายทั่วไปในตลาดนั้นมักจะมาพร้อมกับการระบุความเร็วอยู่ที่ราวๆ 100 MB/s ในส่วนของการอ่านข้อมูล แน่นอนว่าตามมาตรฐานดังกล่าวนี้นั้นตัว SD Card จะเป็นการ์ด SDHC, SDXC และ SDUC ซึ่งบนตัวการ์ดนั้นจะระบุเอาไว้ว่าใช้ Bus Interface เป็น UHS-I ทว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นหากผู้ที่จำเป็นต่องใช้งาน SD Card ที่มีคยวามเร็วสูงมากกว่านี้ก็จะมีการเลือกใช้ SD Card ที่ใช้ Bus Interface เป็น UHS-III ซึ่งมีราคาแพง อย่างไรก็ตามแต่ ในขณะที่หลายๆ ท่านอาจจะยังไม่สามารถเอื้อมไปใช้ SD Card ที่ใช้ Bus Interface เป็น UHS-III ได้นั้น ทาง SD Association ก็ได้ชิงเปิดตัว SD Card เวอร์ชันใหม่ออกมาแล้ว โดยความเร็วนั้นต้องบอกว่าสูงมากๆ เพราะมันสามารถที่จะโอนถ่ายข้อมูลได้ที่ความเร็วมากถึง 4 GB/s เลยทีเดียว

จุดเปลี่ยนที่ทำให้ SD Card รุ่นใหม่นี้นั้นมาพร้อมกับความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลสูงเอามากๆ ก็เนื่องมาจากว่ามันมีการเปลี่ยนมาใช้ Bus Interface เป็น SD Express ซึ่งจะใช้การโอนถ่ายข้อมูลผ่านทาง PCIe แทน ซึ่งตัว SD Card ดังกล่าวนั้นจะยังคงมาพร้อมกับมาตรฐานรูปแบบเดิมคือ SDHC, SDXC และ SDUC ที่เราๆ ท่านๆ ใช้งานกันอยู่ทั่วไป โดยในส่วนของความเร็วที่เพิ่มขึ้นมานั้นจะขึ้นอยู่กับการใช้ช่องการเชื่อมต่อแบบ PCIe ซึ่งสามารถแยกได้ดังต่อไปนี้

  • PCIe Gen.3 x 1 Lane มีความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลสูงสุดอยู่ที่ 985 MB/s
  • PCIe Gen.4 x 1 Lane หรือ PCIe Gen.3 x 2 Laneมีความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลสูงสุดอยู่ที่ 1970 MB/s
  • PCIe Gen.4 x 2 Lane มีความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลสูงสุดอยู่ที่ 3940 MB/s

เมื่อเปรีบเทียบกับ SD Card ตามมาตรฐานต่างๆ แล้วนั้นจะสามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้

สาเหตุที่ทาง SD Association เปิดตัวมาตรฐาน SD Card ใหม่นี้ออกมานั้นก็เพื่อที่จะรองรับการใช้งานในการบันทึกไฟล์วีดีโอที่มีความละเอียดอยู่ที่ระดับ 8K โดยเฉพาะ แน่นอนว่ามันยังคงสามารถที่จะใช้งานร่วมกับอุกปรณ์รุ่นเก่าได้อยู่ทว่าหากคุณต้องการความเร็วที่สูงสุดแล้วนั้นทั้งตัวอ่านข้อมูลต่างๆ จะต้องรองรับมาตรฐาน PCIe Gen.4 ซึ่งในปัจจุบันนี้นั้นคงจะเห็นได้แค่บนเมนบอร์ดชิปเซ็ท X570 ของทาง AMD ที่ใช้งานร่วมกับหน่วยประมวลผลสถาปัตยกรรม Ryzen 3000 ซีรีย์เท่านั้น อย่างไรก็ตามแต่แล้วนั้นในช่วงที่เราจะได้ใช้กันจริงๆ ก็คงจะกินเวลาอีกนานพอสมควรและที่สำคัญราคาของตัว SD Card ที่มาพร้อมกับมาตรฐานนี้นั้นก็จะแพงอยู่อย่างแน่นอนในช่วงแรกๆ

ที่มา : tweaktown© Copyright - Notebookspec.com All Rights