Home » 4. Other News

Tech 2019 – ระบบจดจำใบหน้าจะเติบโตขึ้น 2 เท่าภายใน 5 ปี คาดว่านำไปใช้ในทุกภาคส่วน

9 Jul 19 - By l

ระบบจดจำใบหน้าคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะอุตสาหกรรมภายในทศวรรษหน้า ซึ่งคาดว่าตลาดจะมีมูลค่าถึง 3.2พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 98 ล้านบาท) ถึงอย่างนั้นก็คาดว่าจะเติบโตขึ้นอีกเป็น 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ(ประมาณ 215 ล้านบาท) ภายในปี 2024

ระบบจดจำใบหน้าในขณะนี้คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 3.2พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 98 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามคาดว่ามูลค่าอาจเติบโตขึ้นเป็น 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ(ประมาณ215ล้านบาท) ภายในปี 2024 ซึ่งคำนวนเป็นอัตราเติบโตที่ 16.6% ใน 5ปี จากการวิจัยล่าสุดบ่งชี้ว่าเหตุการณ์จะเป็นไปตามคาด เนื่องด้วยความสำคัญในด้านความปลอดภัยทั้งทางพลเรือนและทางทหาร

ระบบนี้ได้รับความนิยมบนสมาร์ทโฟน โดยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของเทคโนโลยียืนยันตัวตนคือ automated security, การอ่านลายนิ้วมือ และการจัดการ checkpoint  สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบใหม่เช่น เมืองอัจฉริยะ, การบังคับใช้กฎหมาย และการเฝ้าระวังทางทหาร

นอกจากนี้การจดจำใบหน้าแบบ 3D นั้นต้องการมีส่วนแบ่งมากขึ้นภายใน 5 ปีข้างหน้า ซึ่งถูกมองว่าในด้านความถูกต้อง ความละเอียด และประสิทธิภาพในที่แสงน้อยนั้นเหนือกว่าแบบ 2D ซึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นจะกลายเป็นพื้นที่ที่โดดเด่นที่สุดในตลาด แต่ถึงอย่างไรจากรายงานเกี่ยวกับระบบจดจำใบหน้านั้นจะไม่หยุดที่แค่กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

ที่มา : notebookcheck
© Copyright - Notebookspec.com All Rights