Home » 4. Other News

Tech 2019 – Cerebras CS-1 คอมพิวเตอร์มหาเทพที่มาพร้อมกับหน่วยประมวลผล 400,000 แกน เน้นงาน AI

28 Nov 19 - By l

ในปัจจุบันนี้ที่ระบบปัญญาประดิษฐ์มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ที่สำคัญที่สุดเลยนั้นเพื่อที่จะทำให้ปัญญาประดิษฐ์มาพร้อมกับความฉลาดแบบสุดๆ นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้การประมวลผลของหน่วยประมวลผลอย่างมาก เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวนี้นั้นทาง Cerebras Systems จึงได้ออกมาทำการเปิดตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับเทพในชื่อรุ่น Cerebras CS-1 ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการประมวลผลของปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะ

ถ้ามนุษย์มีสมองไว้ใช้ในการประมวลผล ระบบ AI นั้นก็มีหน่วยประมวลผลเอาไว้ใช้ในการประมวลเช่นเดียวกัน เพื่อที่จะให้ปัญญาประดิษฐ์นั้นสามารถประมวลผลได้เร็วและถูกต้องมากขึ้น Cerebras CS-1 นั้นจึงมาพร้อมกับหน่วยประมวลผลที่มีแกนการประมวลผลมากถึง 400,000 แกน เรียกได้ว่าบนเครื่องคอมพิวเตอร์เล็กๆ อย่าง Cerebras CS-1 ที่มีความสูงเพียง 26 นิ้วนั้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ก้าวไปไกลกว่าคอมพิวเตอร์แบบธรรมดาที่เราๆ ท่านๆ ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามแต่แล้วนั้นด้วยความที่มันเกิดขึ้นมาเพื่อใช้งานในด้านการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะนั้นทำให้มันไม่สามารถที่จะเอามาเล่นเกมหรือใช้งานตามปกติได้เหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไป ณ ปัจจุบันนี้นั้น Cerebras CS-1 ได้ถูกนำไปใช้ที่ Argonne National Laboratory ซึ่งงานที่เจ้า Cerebras CS-1 รับผิดชอบอยู่นั้นก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าในปัจจุบันนั้นมันกำลังประมวลผลเพื่อพัฒนาทางด้านการแพทย์อย่างการตรวจสอบอาการบาดเจ็บของสมองมนุษย์และยังมีการประมวลผลเพื่อพัฒนางานจิจัยทางด้านอวกาศอย่างการประมวลผลด้านการเกิดหลุมดำอีกด้วย

Cerebras CS-1 นั้นมาพร้อมกับหน่วยประมวลผลที่มีชื่อว่า Wafer Scale Engine (WSE) ซึ่งภายใน WSE นั้นประกอบไปด้วยทรานซิตเตอร์กว่าล้านล้านตัว ทำให้หากมองโดยรวมแล้วนั้น WSE จะมีขนาดที่ใหญ่มากกว่าหน่วยประมวลผลของทั้งทาง AMD และ Intel อยู่หลายเท่าด้วยขนาด 46,225 ตารางมิลลิเมตร อย่างไรก็ตามด้วยขนาดที่ใหญ่ของตัวหน่วยประมวลผล WSE นั้นทำให้มันสามารถมาพร้อมกับหน่วยความจำในตัวมากถึง 18 GB(SRAM) ซึ่งตัวแกนการประมวลผลทั้ง 400,000 แกนนั้นจะสามารถรับข้อมูลจาก SRAM ได้ที่ระดับ Petabits/s

ที่มา : wccftech
© Copyright - Notebookspec.com All Rights