Home » 4. Other News

BitCoin – สมาคมแบงก์ไทย “ขานรับ” นโยบายแบงก์ชาติ งดทำธุรกรรม Cryptocurrency ทั้งหมด

14 Feb 18 - By l

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ทำหนังสือเวียนถึงสถาบันการเงินไม่ให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลนั้น สมาคมธนาคารก็มีจุดยืนร่วมกันที่จะไม่สนับสนุนการลงทุนใน Cryptocurrency ด้วย

ซึ่งก็เพื่อไม่ให้เป็นเครื่องมือในการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับผู้ที่ไม่รู้ เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก ไม่มีปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนจึงไม่สามารถหามูลค่าที่เหมาะสมสำหรับเงินสกุลนั้นๆ ได้ ดังนั้นตั้งแต่วันนี้หาธนาคารพาณิชย์พบว่าจะมีการเปิดบัญชีหรือใช้บัตรเครดิต เพื่อการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ Cryptocurrency ก็จะบล็อกไม่ให้ทำธุรกรรมดังกล่าว

โดยในเบื้องต้นก็คงต้องเริ่มจากฝั่งผู้รับที่มีการจดทะเบียนในชื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลก่อน เนื่องจากในด้านของผู้จ่ายส่วนใหญ่เป็นบัญชีบุคคลที่ธนาคารไม่สามารถระบุวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งในเรื่องของบัตรเครดิตก็เช่นกัน รวมถึงกรณีการออก ICO สกุล JFin ของบริษัท เจ เวนเจอร์ส บริษัทในเครือเจมาร์ทก็ถือว่าเข้าข่ายเช่นกัน แต่ในอนาคตหากคณะกรรมการกำกับและตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) มีหลักเกณฑ์หรือกฎหมายออกมาชัดเจนสามารถซื้อขายได้ธนาคารก็พร้อมที่จะผ่อนคลายเช่นกัน

ที่มา : สำนักข่าวไทย© Copyright - Notebookspec.com All Rights