Home » Software

TeraCopy Pro โปรแกรม Copy File ชั้นดี

22 Aug 11 - By l

TeraCopy Pro เป็นโปรแกรมสำหรับก็อปป็ไฟล์เคลื่อนย้ายไฟล์ใหญ่ๆ ได้สะดวก และรวดเร็ว มีฟังก์ชันที่น่าสนใจ เรียกว่าการก็อปปี้ไฟล์ที่มากับ Windows ไม่สามารถทำได้

  • ก็อปปี้ไฟล์ได้เร็วขึ้น โดยการใช้ Buffer เพื่อลดเวลาการเข้าถึงไฟล์
  • สามารถหยุดแล้วย้อนกลับเวลารับส่งไฟล์ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • ในกรณีที่ก็อปปี้แล้วเกิดการ Error สามารถข้ามไฟล์นั้นไปทำงานไฟล์อื่นๆก่อนได้แล้วกลับมาแก้ไขปัญหาได้อีกครั้ง
  • สามารถหยุดการทำงานระหว่างที่เรากำลังโอนถ่ายไฟล์อยู่ชั่วคราว และ สามารถสั่งให้เริ่มตรงจุดที่เราหยุดได้อีกด้วยครับ
  • มีการสร้างคำสั่งก็อปปี้ไว้ที่เมนูเมนูคลิกขวาของ Windows
  • เมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้ว ตัวโปรแกรมจะจัดการการคัดลอก หรือย้ายไฟล์แทน ?Windows Explorer ทันที คือ เมื่อมีการสั่งก็อปปี้ไฟล์ หรือเอาเมาส์ลาก หรือจะสั่งคลิกขวาเลือกเมนู TeraCopy ก็ได้ โปรแกรมจะขึ้นมาให้เราเลือกรายละเอียด หรือจะกด start ไปเลยก็ได้ครับ ผลคือ มันจะเข้าไปจัดการการคัดลอก หรือย้ายไฟล์ ให้เร็วขึ้น
  • รองรับได้ทุก Unicode
  • รองรับ Windows XP, Vista และ Windows 7 ทั้ง 32 และ 64 บิต

Download TeraCopy? Free For Home Users

?หน้าตาโปรแกรมเมื่อติดตั้งเสร็จ

?เมื่อมีการใช้งานก็อปปี้ไฟล์จะเห็นว่าโปรแกรมมีคำสั่งที่จะหยุดชั่วคราวหรือข้ามไฟล์บ้างไฟล์ได้

?เมื่อมีก็อปปี้แล้วพบไฟล์ซ้ำ โปรแกรมก็ยังมีการเตือน และเปิดโอกาสให้เราสั่งงานต่อว่าจะทำอย่างไร จะให้เขียนทับ หรือ เฉพาะไฟล์เก่าเท่านั้น หรือ เปลี่ยนชื่อ หรือจะข้ามไป หรือ จะยกเลิก ก็ได้

?ทั้งการใช้งานและการตั้งค่าก็เข้าใจง่าย เพราะรองรับภาษาไทย เพียงแค่คลิกขวาที่ไตเติ้ลบาร์ของโปรแกรม ก็จะมีคำสั่งเรียกหน้าต่าง การตั้งค่าออกมา ปรับค่าได้? จุดหนึ่งที่จะแนะให้ตั้งค่าเพื่อการก็อปปี้ไฟล์ได้รวดเร็วนั้นคือให้คลิกเลือก ใช้แคชของระบบ

?มาดูที่เมนูคลิกขวาจะเห็นว่ามีคำสั่ง TeraCopy?ปรากฎขึ้น

?เมื่อคลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ เลือกคำสั่ง TeraCopy จะมีหน้าต่างให้เลือกว่าจะ ก็อปปี้ไปที่ใด ซึ่งปลายทางจะมีให้เลือกที่ไอคอนทางขวามือ

?เมื่อเราคลิกที่ไอคอน Copy คำสั่งก็จะสลับเปลี่ยนเป็น? Move

ทั้งนี้ยังมีคำสั่ง เพิ่มไฟล์, ทดสอบไฟล์ และลบไฟล์แบบถาวร ในหน้าต่างนี้ด้วย© Copyright - Notebookspec.com All Rights