Home » Notebook Game (N4G)

SSD HDD 2.5 นิ้ว ขนาด 1TB ตัวแรกของโลกจาก puresilicon

25 Jul 08 - By l

tn-433361_psimage

pureSilicon เปิดตัวฮาร์ดดิสก์ SATA-II ขนาด 2.5 นิ้ว ซึ่งใช้เทคโนโลยีภายในเป็นแบบชิพหน่วยความจำ (SSD HDD) ซึ่งมีความจุที่ 1TB ถือได้ว่าเป็นฮาร์ดดิสก์แบบ SSD ที่เป็น SATA-II ที่มีความจุ 1TB ตัวแรกของโลก

ฮาร์ดดิสก์จาก pureSilicon ตัวนี้นอกจากเรื่องความจุที่สูงแล้ว ยังมาพร้อมกับความเร็วสูงสุดอีกด้วย โดยข้อมูลของ pureSilicon อ้างว่าฮาร์ดดิสก์รุ่นนี้สามารถรับส่งข้อมูลได้สูงสุดเท่ากับความเร็วสูงสุด ของ SATA-II คือที่ 300MB/s

และถ้าหาก สนใจเฉพาะเรื่องความเร็วของฮาร์ดดิสก์จาก pureSilicon แต่ไม่อยากใด้ความจุสูง 1TB ก็ยังมีฮาร์ดดิสก์ที่มีความเร็วเท่ากันแต่ขนาดเล็กกว่าให้เลือกอีกหลายรุ่น ตั้งแต่ขนาด 32GB จนถึง 512GB

ฮาร์ดดิสก์ของ pureSilicon จะเริ่มวางจำหน่ายในอเมริกาฯในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้
© Copyright - Notebookspec.com All Rights