Home » Tip & Trick

Spell Checking ตรวจเช็คคำผิด ยกเลิกการขีดเส้นใต้คำผิด

20 Jul 14 - By l

โดยพื้นฐานของ MS Word ก็จะมีระบบการตรวจเช็คคำผิดหรือการสะกดคำมาให้ ซึ่งจะทำหน้าที่ในการตรวจเช็คคำผิดต่างๆ ที่ผิดจากไวยากรณ์ที่ควรจะเป็นและแสดงออกมาในรูปแบบของการขีดเส้นใต้เป็นสีเขียวและสีแดงในการที่จะแจ้งให้เราได้ทราบว่ามีการใส่เครื่องหมาย สัญลักษณ์หรือคำที่ใช้อยู่นั้นผิดอยู่นั่นเอง เพื่อที่จะให้เราได้สังเกตเห็นได้ง่ายๆ และทำการแก้ไขได้ถูกต้องก่อนที่จะนำเอกสารไปใช้ แต่ในบางครั้งก็สร้างความรำคาญให้เช่นกัน เพราะจะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่พิมพ์ผิดนั่นเอง ในส่วนนี้หากไม่ต้องการเราสามารถยกเลิกได้

Spelling-1

1
ทุกครั้งที่เราพิมพ์คำหรือตัวอักษรผิดไปจากที่ระบบตรวจสอบได้ ก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นเป็นเส้นใต้สีแดงขึ้นมา หากว่าเราต้องการจะให้ระบบแก้ไข ก็สามารถทำไฮไลต์ไปยังคำที่ต้องการ จากนั้นคลิกขวา ก็จะปรากฏคำที่ถูกต้องขึ้นมาให้เราได้เลือกแก้ไข

Spelling-2

2
เมื่อเลือกคำที่เป็นตัวอย่างมาให้แล้ว เส้นใต้สีแดงที่ปรากฏขึ้นใต้คำที่เราพิมพ์ผิดนั้นก็จะหายไป

Spelling-3

3
แต่ถ้าในกรณีที่ต้องการยกเลิกการขีดเส้นใต้ที่เป็นการแจ้งเตือนเหล่านั้น สามารถทำได้โดยการคลิกไปที่เมนู แฟ้ม > ตัวเลือก > การพิสูจน์อักษร

Spelling-4

4
จากนั้นเลือกที่หัวข้อ เมื่อกำลังแก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ใน Word แล้วเอาเครื่องหมายหน้า ตรวจการสะกดขณะพิมพ์และทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ขณะพิมพ์ออกไป

แต่ถ้าในกรณีที่ต้องการให้สะกดตามไวยากรณ์เราสามารถทำการตรวจเช็คและแก้ไขได้ในภายหลัง เพียงแต่จะไม่มีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นนั่นเอง© Copyright - Notebookspec.com All Rights